Členské poplatky pre rok 2020 a nová smernica SANK