Medzinárodné Majstrovstvá Českej republiky, Bruntál 2019