Oznam pre štatutárov klubov, funkcionárom SANK, trénerom, rozhodcom