Úprava a spôsob úhrady ročných členských poplatkov